Αρχική           Επικοινωνία
Μέλη
Όνομα Χρήστη
Password

Τα τελευταία νέα
Εμπορικές εκθέσεις - Συνέδρια

 

1-5/2/2012 Agrotica 2012
24η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ
Τηλ.:2310291101,                        Fax:2310291551,

E-Mail: agrotica@helexpo.gr
Οργάνωση: HELEXPO


16-19/2/2012 EnergyTech 2012 
4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τηλ.:2310 291548,
Fax:2310 291 553,      E-Mail:energy@helexpo.gr
Οργάνωση:
HELEXPO

 

16-19/2/2012 MarminStone 2012        
36η Διεθνής Έκθεση Μαρμάρου – Πετρωμάτων- Ορυκτών – Κατασκευών από Μάρμαρο - Μηχανημάτων & Εξοπλισμού
Τηλ.:2310 291 273,
Fax:2310 291 658,     E-Mail: marmin@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo


16-19/2/2012 Infacoma 2012
29η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών, Μονωτικών Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής, Μπάνιου, Προκατασκευών και Τεχνολογίας
Τηλ.:2310 291 273,
Fax:2310 291 658,     E- Mail: infacoma@helexpo.gr
Οργάνωση:
Helexpo


2-5/3/2012 Furnima 2012
14η Διεθνής 'Εκθεση Μηχανημάτων - Πρώτων Υλών - Εργαλείων - Υλικών & Εξοπλισμού Επιπλοποιϊας
Τηλ.:2310 291157,
Fax:2310 291692,
E-Mail: furnima@helexpo.gr

Οργάνωση:
Helexpo


2-5/3/2012 Furnidec Business 2012    
6η Επαγγελματική Διεθνής Έκθεση Επίπλου
Τηλ.:2310 291 161,
Fax:2310 291 554,      E-Mail: furnidec@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo

 

9-11/3/2012 Property 2012        
5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - HELEXPO PALACE / AΘΗΝΑ
Τηλ.:210 3212822 , Fax:210 3211383,     
E-Mail: property@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo


16-19/3/2012 Artozyma 2012    
7η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τηλ.:2310 291201,
Fax:2310 291551,       Ε-Mail: artozyma@helexpo.gr
Οργάνωση:
Helexpo


26-29/4/2012 Διεθνής Έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης 2012
Τηλ.:2310 291167,
Fax:2310 291 656,     E-Mail: tif2@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo - EKEBI


5-13/5/2012 Furnidec 2012        
34η Διεθνής Έκθεση Επίπλου
Τηλ.:2310 291 203,
Fax:2310 291 554,      E-Mail: furnidec@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo


18-20/5/2012 Summer Holidays Expo 2012       
6η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ / HELEXPO PALACE / ΑΘΗΝΑ

Τηλ.:2310 291 293, Fax:2310 291 656,    
E-Mail: summerholidays@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo


30/6 – 7/7/2012 NANOTEXNOLOGY 2012      
2nd International Exhibition & Conferences on Nanosciences & Organic Electronics

Οργάνωση: Helexpo


8-16/9/2012 77η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από:8/9/2012
Έως:16/9/2012
Τηλ.:2310 291548,
Fax:2310 291553,
E-Mail: tif@helexpo.gr, tif1@helexpo.gr

Οργάνωση:
Helexpo


13-15/10/2012 Kosmima 2012   
27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τηλ.:2310 291167, 291177,
Fax:2310 291658, E-Mail: kosmima@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo


17-21/10/2012 12th WOMEX   

The World Music Expo
Τηλ.:2310 291264, Fax:,
E-Mail: vdalkrani@helexpo.gr
Οργάνωση: PIRANHA WOMEX - HELEXPO


27-30/10/2012 2nd Defensys     
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τηλ.:+30 2310 291142,
Fax:+30 2310 291692,     E-Mail:info@defensys.gr
Οργάνωση: ΔΕΘ ΑΕ,
HELEXPO AE, ΔΙΠΕΚ-ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


2-4/11/2012 Biologica 2012        
5η Έκθεση Βιoλογικών Προιόντων - HELEXPO PALACE / ΑΘΗΝΑ
Τηλ.:2310 291201,
Fax:2310 291658,      E-Mail: biologica@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo


2-3/11/2012 PrivateLabel 2012  
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ - HELEXPO PALACE / ΑΘΗΝΑ

Τηλ.:2310 291142, Fax:2310 291692,      E-Mail: privatelabel@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo


23-25/11/2012 Hotelia 2012       
3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τηλ.:2310 291 293,
Fax:2310 291 656,      Ε-Mail:philoxenia@helexpo.gr
Οργάνωση:
Helexpo

 23-25/11/2012 Philoxenia 2012
28η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τηλ.:2310 291293, Fax:2310 291656,     
E-Mail: philoxenia@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo

 

 

 

 

Announcements :

SCHEDULE OF MEETINGS OF THE ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE & DEVELOPMENT FOR THE YEAR 2012

 
 


New Book About Greece :
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Orascom Construction: Η κοινοπραξία Six Construct της αιγυπτιακής Orascom Construction µε τη βελγική Besix κέρδισε τον δια- γωνισµό για τη σύναψη συµβολαίου ύψους $578 εκ. για την κατασκευή ενός mall στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, Αµπού Ντάµπι. Η κοινοπραξία θα κατασκευάσει κτίριο 235.000 τ.µ., που θα προορίζεται για καταστήµατα λιανι- κής, καθώς και τις σχετικές υποδοµές. Η Orascom Construc- tion κατέγραψε αυξηµένο κατά 15% καθαρό κέρδος το δεύ- τερο τέταρτο 2011 και ανακοίνωσε, ότι αναµένει την αύξη- ση των παραγγελιών για το τρέχον έτος, καθώς οι Κυβερνή- σεις των χωρών της Μ. Ανατολής προσπαθούν να δηµιουρ- γήσουν θέσεις εργασίας αυξάνοντας τις δηµόσιες δαπάνες για υποδοµές.
Τα τελευταία νέα
Συνάλλαγμα

 

 

All Rights reserved to Greek Chamber in Cairo